Boeken

Aan deze boeken heb ik een inhoudelijke bijdrage geleverd. Het boek ‘Baken in het Landschap’ heb ik zelf geschreven.

2022 – waterschap Hollandse Delta

Dit boekje is gratis verspreid onder de inwoners van het werkgebied van waterschap Hollandse Delta ter herinnering aan de Watersnoodramp 1953.

In het voorwoord pleit dijkgraaf Jan Bonjer voor meer solidariteit, weerbaarheid en daadkracht.

Het boekje is niet meer verkrijgbaar. Je kunt het wel digitaal lezen:

Canon van de Hoeksche Waard

2021 – De Canon van de Hoeksche Waard


Dit is het standaardwerk van de Hoeksche Waardse geschiedenis. In 50 vensters wordt de regionale historie verteld, van de prehistorie tot en met heden.

Arco van de Ree heeft het venster geschreven over de Hoeksche Waardse sporters die een Olympische medaille hebben gewonnen.

Het boek kost€ 29,90 en is te koop in museum Hoeksche Waard en de boekhandel.


Baken in het landschap

2019 – uitgave Poldernet / Arco van de Ree

In dit boek halen inwoners persoonlijke herinneringen op aan de Barendrechtse brug, de eerste vaste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en IJsselmonde.

Met een voorwoord van voormalig minister Cees Veerman, inwoner van Goudswaard, en aanbevelingen van Cees Verkerk en Adriaan Geuze.

Het boek kost €17,50 en is te bestellen bij de schrijver.


2020 – gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard bundelde alle herdenkingsactiviteiten rond 75 jaar bevrijding in een speciale krant die over het gehele eiland is verspreid.

Door de uitbraak van corona gingen konden alle herdenkingsactiveiten niet doorgaan.

De oorlogsverhalen en vier speciale fietsroutes over het eiland in deze krant vormen echter een blijvende herinnering aan de jaren 1950 – 1945.

De namen van de schrijvers staan bij de artikelen vermeld


2016 – museum Hoeksche Waard

In vijf hoofdstukken vertellen verschillende auteurs hoe de oorlog diep ingreep in het leven van de Hoeksche Waarders.

In het begin en aan het einde van de oorlog lag het eiland aan het front waar hevig werd gevochten.

Ook in de ‘rustige’ jaren was de invloed van de bezetting op het dagelijks leven groot.


Kreken van de Hoeksche Waard

2006 – Hoekschewaards Landschap

Dit boek gaat over het belang van de kreken in de Hoeksche Waard

De natuur, het waterbeheer, de landbouw en de recreatie komen uitgebreid aan bod.

De teksten zijn verfraaid met prachtige foto’s en illustraties.

.