Boeken

Aan deze boeken heb ik een inhoudelijke bijdrage geleverd. Het boek ‘Baken in het Landschap’ heb ik zelf geschreven.

Baken in het landschap

2019 – uitgave Poldernet / Arco van de Ree

In dit boek halen inwoners persoonlijke herinneringen op aan de Barendrechtse brug, de eerste vaste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en IJsselmonde.

Met een voorwoord van voormalig minister Cees Veerman, inwoner van Goudswaard.

Het boek kost €17,50 en is te bestellen bij de schrijver.


2020 – gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard bundelde alle herdenkingsactiviteiten rond 75 jaar bevrijding in een speciale krant die over het gehele eiland is verspreid.

Door de uitbraak van corona gingen konden alle herdenkingsactiveiten niet doorgaan.

De oorlogsverhalen en vier speciale fietsroutes over het eiland in deze krant vormen echter een blijvende herinnering aan de jaren 1950 – 1945..


2016 – museum Hoeksche Waard

In vijf hoofdstukken vertellen verschillende auteurs hoe de oorlog diep ingreep in het leven van de Hoeksche Waarders.

In het begin en aan het einde van de oorlog lag het eiland aan het front waar hevig werd gevochten.

Ook in de ‘rustige’ jaren was de invloed van de bezetting op het dagelijks leven groot.


Kreken van de Hoeksche Waard

2006 – Hoekschewaards Landschap

Dit boek gaat over het belang van de kreken in de Hoeksche Waard

De natuur, het waterbeheer, de landbouw en de recreatie jomen uitgebreid aan bod.

De teksten zijn verfraaid met prachtige foto’s en illustraties.

.